Elektronisk rokort

Forside     Om programmet     Dokumentation     Pris     Kontakt

Brugerguide

Denne guide beskriver hvordan funktionerne i programmet anvendes

Indhold

Adgang

Der findes to måder du kan få adgang til programmet på:

 • Anonym adgang
 • Logget på

Anonym adgang anvendes typisk hvis klubben f.eks. har opstillet en PC i en bådhal eller et klublokale. Du kan så bruge programmet fra denne PC uden at du behøver at logge på. Hvis du skal bruge programmet hjemmefra kan du logge på med din e-mail adresse og et kodeord. Kontakt den ansvarlige for programmet i din klub hvis du ønsker dette.

Da det er muligt at opsætte rettigheder til de enkelte moduler i programmet kan der være funktioner nævnt herunder som du ikke har adgang til.

Forsiden

Forsiden giver overblikket over hvad der sker i klubben lige nu. Du kan se:

 • Hvem der er på vandet
 • Hvor meget der er roet i den aktuelle sæson
 • Meddelelser fra andre medlemmer
 • Aktiviteter som du kan deltage i
 • Kilometer top 10
 • De sidste 10 registrerede ture

Listen med roere på vandet viser tidspunkt hvis turen er startet den aktuelle dag, ellers vises datoen. Firkanten med farve indikerer om roeren er ungdomsroer, voksen eller gæst og hvor vidt roeren er frigivet eller ej.

Alle andre funktioner i programmet tilgås fra dette billede:

 • Vælg "Medlemmer" for at se medlemslisten
 • Vælg "Både" for at se bådlisten
 • Vælg "Reservationer" for at se reservationer eller oprette en ny
 • Vælg "Skader" for at se skadede både eller rapportere en ny
 • Vælg "Statistik" for at se statistikker
 • Vælg "Links" for at se links til andre sider eller til rokort.dk forespørgsler
 • Vælg "Administration" for at gå til administrationsmodulet (kræver at du har adgang)
 • Klik på dit brugernavn (hvis du er logget på) for at rette din profil
 • Klik "Ny tur på vandet" for at oprette en ny tur
 • Klik på et navn i ”Hurtigopret tur” listen for at hurtigoprette en ny tur
 • Klik på en eksisterende tur for at rette turen eller afslutte den
 • Klik på firkanten med farven ved en eksisterende tur for omgående at slutte den
 • Klik på en meddelelse for at læse den
 • Klik på "Opret ny" i listen med meddelelser for at oprette en ny meddelelse
 • Klik på en aktivitet for at læse om den og evt. tilmelde dig
 • Klik på "Opret ny" i listen med aktiviteter for at oprette en ny aktivitet
 • Klik på et navn i "Kilometer top 10" for at se roerens rokort
 • Klik på en tur i "De sidste 10 ture" for at se turoplysningerne
 • Hold musen over en roer for at se statistik, gå til rokortet eller sende en e-mail til roeren
 • Hold musen over en båd for at se statistik eller gå til rokortet

Ture

I programmet er det muligt at registrere, rette og slette ture. De ture der registreres bliver gemt på roerens og bådens rokort så de altid er opdaterede. Det er muligt at registrere ture med en eller flere roere afhængigt af hvor mange sæder der er i den båd der skal på vandet. For nogle både er det et krav at alle pladser skal være besat for at båden kan gå på vandet, for andre både er dette ikke nødvendigt. Dette opsættes af klubben.Du kan oprette en ny tur på 2 måder:

 • Klik "Ny tur på vandet" i listen der viser roere der er på vandet
 • Klik på dit navn i "Hurtigopret tur" listen.

Ny tur på vandet

Hvis du klikker på ”Ny tur på vandet” så vises turregistreringen:

 • Dobbeltklik på et navn i listen med medlemmer for at tilføje medlemmet til turen
 • Hvis det er en gæst der skal ro, så indtast navn og klik på "Tilføj" til højre for navnet
 • Vælg den båd du vil ro i
 • Vælg en rute eller indtast en beskrivelse
 • Vælg tidspunkt for afgang, klik evt. på kalenderikonet for at anvende kalenderen
 • Klik "OK" og turen er oprettet.

Hvis du vælger en roer før der vælges en båd så vil programmet foreslå den båd som roeren sidst har roet i. Det opsættes på den enkelte båd om antallet af roere skal stemme med antallet af pladser i båden. Hvis der skal en styrmand med på turen skal skal det medlem der er styrmand vælges først.

Det er valgfrit om rute udfyldes eller ej. Af hensyn til senere statistik bør du dog registrere din tur så præcist som muligt.

Når turen oprettes kontrolleres det om roeren eller båden allerede er på vandet i den valgte periode. Hvis det er tilfældet så vises der en fejl og indtastningen skal rettes:

Det er muligt at en roer eller en båd kan være oprettet på flere aktive ture på samme tid. Dette kræver blot at turene ikke overlapper hinanden. Skal du f.eks. ud at ro en weekendtur så kan denne godt være oprettet samtidigt med at du registrerer ture op til denne weekend. Det kræver blot at de ture som du registrerer inden da har en slutdato og -tid allerede ved oprettelsen (det kan ændres når turen afsluttes) da programmet ellers ikke kan beregne om der er overlap i turene.

Når en tur oprettes kontrolleres om roeren har rettigheder til at ro i den valgte båd og på den valgte rute. Hvis det ikke er tilfældet så bliver roeren advaret om dette. Rettighedskontrollen kan opsættes til at vise en advarsel eller at blokere helt for oprettelsen af turen:

Hurtigopret tur

"Hurtigopret tur" er den hurtigste måde at komme på vandet på:

Listen på forsiden viser de mest aktive roere (målt ud fra antallet af ture i indeværende sæson). Klik på dit forbogstav hvis du ikke er blandt dem. Klikker du på dit navn så vises en oversigt med aktiviteter, din rohistorik samt andre roere der er på vandet. Vælg en båd og klik på et af punkterne i listerne for at oprette en ny tur:

Dvs. at en ny tur kan oprettes med kun 3 klik med musen!

Afslutning af tur

Du kan afslutte en tur på 2 måder:

 • Klik på turen i listen der viser roere der er på vandet
 • Klik på den farvede boks i "Slut" kolonnen i listen der viser roere der er på vandet

Klikker du på turen så vises turregistreringen og du kan lave ændringer til turen.

Indtast roede kilometer og Klik på "Turen er afsluttet". Hjemkomst udfyldes nu med det aktuelle tidspunkt. Klik "OK" og turen er afsluttet.

Klikker du på den farvede boks i "Slut" kolonnen og der er indtastet kilometer på turen så afsluttes turen med det aktuelle tidspunkt som hjemkomst. Hvis der ikke er indtastet kilometer så vises turregistreringen og turen afsluttes som beskrevet ovenfor.

De 10 sidst afsluttede ture vises i listen "De sidste 10 ture" på forsiden.

Se afsluttede ture

Afsluttede ture kan ses og rettes fra:

 • Listen med "Sidste 10 ture" på forsiden
 • Listen med ture på et medlems rokort
 • Listen med ture på en båds rokort
 • Roprotokollen

Listen viser de oplysninger som turen er gemt med. Hvis der er registreret koordinater på klubhuset samt ruten, så vises start og vendepunkt desuden i Google Maps.

Fra skærmbilledet kan der rettes i turen. Der kan rettes indtil sæsonen bliver lukket.

Følgende hyperlinks giver yderligere oplysninger:

 • Båd - viser bådens rokort
 • Roer(e) - viser medlemmets / medlemmernes rokort
 • Afgang - viser roprotokollen for denne dato
 • Hjemkomst - viser roprotokollen for denne dato

Medlemmer

I programmet findes en medlemsoversigt og et rokort pr. medlem.

Oversigt

Medlemsoversigten vises ved at vælge "Medlemmer" på forsiden:

Oversigten viser en liste med alle klubbens medlemmer. Der kan filtreres på medlemmets forbogstav. På oversigten kan medlemmets farvemarkering ses. Farvemarkeringen viser om medlemmet er ungdomsroer eller voksen og om medlemmet er frigivet eller ej.

Klik på et medlem for at se medlemmets rokort.

Rokort

Et medlems rokort kan ses og rettes fra:

 • "Top 10" listen på forsiden
 • Ved at holde musen over et navn på forsiden
 • Roerstatistikken
 • En afsluttet tur

Rokortet viser alle ture som medlemmet har roet. Der kan filtreres på sæson, bådtype og måned.

Følgende hyperlinks giver yderligere oplysninger:

 • Sidst roet - viser roprotokollen for denne dato
 • Placering - viser roerstatistikken

Hvis der bliver roet i en båd der er markeret som en "Anden båd" så medtages roede kilometer ikke i medlemmets og klubbens kilometerstatistik. Dette anvendes typisk ved roning på ergometer. Hvis der filtreres på den specifikke bådtype laves der dog en opsummering af de roede kilometer.

Klik på en tur for at se turoplysningerne.

Vedligehold profil

Du kan rette i din profil ved at klikke på dit navn i øverste højre hjørne (når du er logget på programmet):

Du kan rette dine kontaktoplysninger, tilmelde dig klubbens nyheder og tilmelde dig aktiviteter. Hvis du tilmelder dig til aktiviteter så vil du modtage en mail hver gang et medlem opretter en ny aktivitet. Du kan også uploade et billede som bliver vist på dit rokort.

Send e-mails

Du kan sende e-mails til de medlemmer der er oprettet med en e-mail adresse ved at holde musen over medlemmets navn på forsiden, eller ved at gå ind på et medlems rokort og klikke på kuverten til venstre for medlemmets navn:

Både

I programmet findes en bådoversigt og et rokort pr. båd.

Oversigt

Bådoversigten vises ved at vælge "Både" på forsiden:

Oversigten viser en liste med alle klubbens både. På oversigten kan det ses om en båd er skadet eller om der er reservationer på båden. Kun reservationer som ligger frem i tiden bliver vist.

Klik på en båd for at se dens rokort.

Rokort

En båds rokort kan ses og rettes fra:

 • Ved at holde musen over en båd på forsiden
 • Bådstatistikken
 • En afsluttet tur

Rokortet viser bådens oplysninger sammen med de afsluttede ture. Du kan filtrere på sæsoner og månederne i hver sæson.

Følgende hyperlinks giver yderligere oplysninger:

 • Sidst roet - viser roprotokollen for denne dato
 • Reservationer - viser reservationer for båden
 • Skader - viser skader for båden

Klik på en tur for at se turoplysningerne.

Reservationer

Du kan reservere både ved at klikke på "Reservationer" på forsiden eller fra en båds rokort. Reserverede både kan ses i bådlisten og på bådens rokort.

Hvis du opretter en tur med en båd på et tidspunkt hvor båden er reserveret, så vil du blive gjort opmærksomt på dette.

Skader

Du kan rapportere skader ved at klikke på "Skader" på forsiden eller fra en båds rokort. Skadede både kan ses i bådlisten og på bådens rokort.

En skade kan være mere eller mindre alvorlig. Derfor kan du angive, om båden må komme på vandet selv om den er skadet, eller om den skal blive på land. Når en skade er repareret så registreres dette også i programmet.

Hvis du opretter en tur med en båd der er skadet, så vil du blive gjort opmærksomt på dette.

Meddelelser

Du kan oprette meddelelser ved at klikke på "Opret ny" i rubrikken med meddelelser på forsiden:

Aktiviteter

Du kan oprette aktiviteter ved at klikke på "Opret ny" i rubrikken med aktiviteter på forsiden. De medlemmer der abonnerer på aktiviteter kan få en e-mail om at du har oprettet aktiviteten.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en aktivitet så kan du gøre dette ved at klikke "Tilmeld mig" på selve aktiviteten:

Statistik

Statistikker vises ved at vælge "Statistik" på forsiden:

Der findes følgende statistikker:

 • Roprotokol
 • Roerstatistik
 • Bådstatistik
 • Roede kilometer pr. måned
 • Roede kilometer i alt
 • Roede kilometer pr. sæson

Roprotokol

Roprotokollen viser hvor mange ture der er roet på en dato. Der kan filtreres på kvinder, mænd, gæster og langture. Klik på en rotur for at se turoplysningerne.

Roerstatistik

Roerstatistikken viser hvor mange kilometer de enkelte medlemmer har roet. Der kan filtreres på sæson, bådtype, kvinder, mænd, gæster og langture. Klik på et medlem for at se medlemmets rokort.

Bådstatistik

Bådstatistikken viser hvor mange kilometer der er roet i de registrerede både. Der kan filtreres på sæson. Klik på en båd for at se bådens rokort.

Roede kilometer pr. måned

Grafen viser det samlede antal roede kilometer pr. måned for hver sæson.

Roede kilometer i alt

Grafen viser udviklingen af det samlede antal roede kilometer for hver sæson.

Roede kilometer pr. sæson

Grafen viser det samlede antal roede kilometer for hver sæson fordelt på kvinder, mænd og gæster.