Elektronisk rokort

Forside     Om programmet     Dokumentation     Pris     Kontakt

Frigivelsesnoter

Udviklingen af rokort.dk siden den første version

Version 4.8.11

 • Fikset en fejl hvor både med f.eks. nummer 11 og 011 blev set som samme båd.

Version 4.8.10

 • Brugerprofil-dialogen viser nu dine rettigheder.

Version 4.8.9

 • Brugere kan nu afmelde sig e-mails ved at klikke på et link i bunden af de e-mails de modtager.
 • Anmodning til søgemaskiner om ikke at indeksere forespørgsler.

Version 4.8.8

 • Anonym adgang til mobilversionen - linket er under Hjælp i Administrationen. Bemærk: Dette er en beta-funktion.

Version 4.8.7

 • Roerstatistik viser nu de korrekte navne.

Version 4.8.6

 • Værdier der indeholder 'x_' bliver ikke længere overskrevet af klubbens interne navn.

Version 4.8.5

 • Nye ture hvor en rute med en position er angivet, vil blive vist på kortet.

Version 4.8.4

 • Ordnet problem med upload af billeder.

Version 4.8.3

 • Ny tur på vandet i mobilversionen vælger nu brugeren som styrmand pr standard.
 • Nyt logo.

Version 4.8.2

 • Tilføjet Styrmand felt til Ny tur på vandet.

Version 4.8.1

 • Tilføjet Vis kort (kræver en moderne browser). Nu kan man se hvem der er på vandet, og hvor de er på vandet (hvis de tillader dette).

Version 4.7.7

 • Mobilversionen opdateret.

Version 4.7.6

 • Mobilversionen tillader ikke længere reservationer af både som ikke kan reserveres.
 • Udsendelse af emails måtte max tage 30 sekunder. Dette er ændret til 200 sekunder.

Version 4.7.5

 • Ordnet problem med bådreservation. F.x. hvis man vil reservere en båd fra d. 14-05-2014 til d. 12-05-2014 (tilbage i tiden), det skulle helst ikke kunne lade sig gøre.
 • Ordnet problem med email udsendelse som fejlede. Dette var pga. ugyldige emails.

Version 4.7.4

 • Når 2 roere delte en plads, f.eks. 2. plads i roerstatistik, så ville næste roer ikke have plads 4, men plads 3. Dette er nu ordnet. Nu er rækkefølgen f.eks. 1, 2, 2, 4.
 • Ordnet problem med gæsteroere, hvor æ'et blev vist med et �.

Version 4.7.3

 • Ordnet problem med bådtype filter i medlemsdialogen.

Version 4.7.2

 • Ordnet problem med anonym adgang.

Version 4.7.1

 • Ordnet et visuel fejl med dialogboksenes baggrund. Baggrunden strækker sig nu over hele skærmen.

Version 4.7

 • Fikset en fejl i bådadministrationen hvori både med bådnumre som indeholder sprogspecifikke tegn ikke kunne redigeres igen.
 • Fikset en fejl i bådreservation; En "SQL Syntax" besked som ikke indeholdte nogen brugbar fejlinformation.

Version 4.6

 • rokort.dk har fået nye ejere - MemberLink ApS
 • Ændret e-mail infrastruktur - vi bruger nu en anden, bedre løsning.
 • Ordnet fejl i mobil versionen hvor...
  • Fejlbesked vil opstå efter at have sendt en e-mail fra en aktivitet.
  • "Slet turen" krævede at man efterfølgene trykker på Gem

Version 4.5

 • Ændringer til masseafsendelse af e-mails
  • Funktionaliteten til masseafsendelse af e-mails er ændret, så der nu sendes en e-mail til den aktuelle bruger i stedet for en gruppe af modtagere. Denne e-mail indeholder en fil med adresserne på alle modtagerne og brugeren kan derefter videresende denne mail ved at indsætte adresserne som BCC modtagere.
  • Er der behov for afsendelse af større mængder af e-mails henvises til andre løsninger som f.eks MailChimp.
 • Optimering af e-mailafsendelse ved aktiviteter
  • Funktionaliteten til afsendelse af e-mails ved aktiviteter er ændret med performanceforbedringer til følge.
 • E-mail HTML editor
  • Der kan nu anvendes HTML formattering af e-mails.
 • Ny kalender
  • Ny optimeret kalender er implementeret.
 • Generelle optimeringer og performanceforbedringer

Version 4.3

 • Understøttelse af mobile enheder
  • Mobile enheder er nu understøttet. Tilgå rokort.dk fra browseren i din iPad, iPhone, Android- eller Windows Mobile-enhed og mobilversionen vil automatisk blive vist.
 • Ændring i login
  • Der er tilføjet et nyt felt "Brugernavn" som ikke behøver at være lig med en brugers e-mail adresse. Dette giver mulighed for at flere brugere kan have samme e-mail adresse (f.eks. en familie). Alle eksisterende brugere har i forbindelse med opdateringen fået overført deres e-mail adresse til deres brugernavn.
  • BEMÆRK: I forbindelse med denne opdatering er SOAP funktionaliteten ændret. Der skal nu logges på med "UserName" som parameter i stedet for med "Email". Se dokumentationen.
 • Masseafsendelse af e-mails
  • Der kan oprettes e-mail grupper (f.eks. til bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer).
  • E-mails kan sendes til en gruppe, til alle medlemmer eller til medlemmer der har valgt at modtage nyheder.
  • E-mails kan gemmes og sendes flere gange.
  • Alle modtagere af en e-mail afsendelse bliver logget.
 • Kontaktinformation på medlem
  • Tilføjet mulighed for at gemme ekstra kontaktinformation på et medlem (navn, telefonnummer og e-mailadresse på f.eks. en forældre).
 • Ændringer af planlagte ture
  • Planlagte ture er omdøbt til aktiviteter.
  • Sidste tilmeldingsdato er nu gældende for både til- og framelding.
 • Visning af om en båd er på vandet
  • Ved oprettelse af en ny tur vises det nu om en båd er på vandet på det tidspunkt hvor turen bliver oprettet.
  • Bemærk: der tages ikke hensyn til turens afgangs- og hjemkomsttidspunkt.
 • Eksport af et medlems rokort
  • Det er nu muligt for et medlem at eksportere sine roture fra sit rokort til Excel.
 • Performanceoptimering
  • Programmet er blevet performanceoptimeret på en række punkter.

Version 4.2

 • Visning af skadede både
  • Som standard vises nu alle skadede både, uanset sæson. Det er stadigt muligt at filtrere på en sæson efterfølgende.
 • Medlemsnummer vises nu på brugerens profil
 • Varigheden af en rotur vises nu på medlemmets og bådens rokort samt på siden med turdetaljer
 • Planlagte ture
  • Tilføjet mulighed for at angive en dato for seneste tilmelding til en tur.
  • Tilføjet mulighed for at en eller flere deltagere kan oprettes som arrangør af turen. Disse deltagere vil efterfølgende kunne rette i turens oplysninger samt tilføje og fjerne andre deltagere.

Version 4.1

 • Mulighed for sortering på bådtype
  • Der er lavet mulighed for sortering efter bådtype før både sorteres efter hhv. nummer eller navn. Dette kan anvendes til at sikre at f.eks. 2-årers inriggere vises som første gruppe (sorteret efter nummer eller navn), dernæst at f.eks. 4-årers inriggere vises som anden gruppe osv.
 • Mulighed for ansvarlig pr. båd
  • Der er mulighed for at opsætte en ansvarlig pr. båd der skal have tilsendt en e-mail når der registreres skader på båden. Før var dette kun muligt på hovedtypen.
 • Sortering af links
  • Links blive nu sorteret alfabetisk. Først vises rokort.dk forespørgsler, herefter hjemmesider.

Version 4.0

 • Ekstern vedligeholdelse af medlemskartotek
  • Der er lavet mulighed for ekstern vedligeholdelse af medlemskartoteket. Medlemmer kan oprettes, rettes og slettes. Dette sker via et generisk SOAP interface.
 • Mulighed for at markere en rute som værende en langtur
  • På hver rute kan det nu markeres om ruten betragtes som en langtur eller ej. Hvis en rute markeres som værende en langtur vil dette overstyre kravet om kilometre som er opsat under stamoplysningerne.
 • Mulighed for at sortere både efter navn i stedet for nummer
  • Under stamoplysningerne kan det nu vælges at en båd skal sorteres efter navn i stedet for nummer. Dette har effekt i samtlige bådlister i programmet
 • Mulighed for at oprette links
  • Der er nu mulighed for at oprette links til andre hjemmesider eller til forespørgsler der er oprettet i rokortet. Listen med links kan ses af alle brugere af programmet.
 • Mulighed for at ignorere antal pladser i en både
  • På hver båd kan det nu vælges at alle pladser ikke behøver at blive bemandet.
 • Nye felter tilføjet på bådkortet: Anskaffelsesdato, Anskaffelsespris, Serienummer
 • Automatisk opdatering af rettighedskoder
  • Et medlems rettighedskode beregnes nu automatisk en gang i døgnet ud fra de rettigheder som et tilknyttet medlemmet. Der tages højde for en rettigheds start- og slutdato, så ikke-gyldige rettigheder automatisk fjernes fra rettighedskoden.
 • Markering af skadede både ved oprettelse af en ny tur
  • Ved oprettelse af en ny tur vises et [S] foran bådens navn eller nummer hvis båden er skadet på det aktuelle tidspunkt.
 • Udvidede rettigheder til de medlemmer der håndterer bådskader
  • På hovedtyperne kan der opsættes en e-mail adresse der modtage en besked hvis der registreres en bådskade. Hvis et medlem med denne e-mail adresse logger på programmet vil han kunne redigere i skaderne. Dette har tidligere kræver at medlemmet havde bådrettigheder i administrationsmodulet.
 • Opblødning af låsningen "roere på vandet"
  • Det er nu muligt at registrere flere ture på samme roer/båd på samme tid så længe turene ikke overlapper hinanden. F.eks. er det muligt at registrere en kommende weekendtur på forhånd og stadigvæk registrere daglige ture der ligger før weekendturen, dette kræver blot at slutdatoen for disse ture angives på forhånd så programmet ved hvornår turen forventes afsluttet.
 • Ved klik på medlemslisten vises alle medlemmer nu i stedet for de medlemmer der starter med A
 • Ændret mailafsendelsesrutinen
 • Rettet fejl hvor medlemmer med blank kodeord kunne få tilsendt en e-mail med dette kodeord
 • Redesign af on-line keyboard til Microsoft Internet Explorer 9

Version 3.6

 • Mulighed for ændring af sæsondatoer efter at der er roet i sæsonen
 • Mulighed for at markere om en båd kan reserveres eller ej
 • Rettet et par enkelte uhensigtsmæssigheder

Version 3.5

 • Mulighed for at at søge i administrationsmodulet
  • Det giver hurtig adgang i de lister der indeholder mange data, f.eks. medlems- og bådlisten.
 • Mulighed for at definere hvilke medlemstyper der må ro
  • På denne måde kan det f.eks. opsættes, at passive, ikke blokerede medlemmer ikke må registrere roture.
 • Mulighed for at vælge om det er afgangs- eller forventet hjemkomsttid der skal vises på forsiden i listen med både/roere på vandet
 • Brugerdefinerede forespørgsler på forsiden
  • Forespørgsler kan opsættes til at måtte blive vist på forsiden. Det kan f.eks. anvendes hvis klubben ønsker at vise en ergometerstatistik, en prioriteret bådorden eller lignende for forsiden.
 • Bådorden
  • På hver båd kan der opsættes en bådorden. Dette kan klubben anvende til at sikre, at alle både bliver roet i løbet at en sæson. Ved oprettelse af en ny tur vil programmet kontrollere at roerne anvender den båd med en højeste bådorden indefor samme bådtype.
 • Automatisk nummerering af medlemmer
 • Bådnumre kan indeholde danske bogstaver

Version 3.4

 • Optimering af eksisterende funktionalitet

Version 3.3

 • Mulighed for at opsætte en kode på en rettighed (f.eks. "I" for instruktur eller "1" for K1-styrmand og "S" for scullerret. Når et medlem tildeles rettigheder med en kode genereres der en samlet kode for dette medlem som vises efter medlemmets navn ("1IS" i dette tilfælde). Dette er specielt tiltænkt roklubber når der sættes rohold
 • Bedre overblik over ruter med ny gruppering
 • Optimering af eksisterende funktionalitet

Version 3.2

 • Styrmandsrettighed
  • Der kan nu opsættes krav som skal være gældende for styrmanden på en båd. Tidligere var det muligt at stille krav en til eller alle roere i båden men nu kan der også opsættes krav som skal være gældende for den første roer på turen (svarende til styrmanden).
 • Bedre overblik over roere på vandet og de sidste 10 ture
  • Oversigterne på forsiden er ændret så en tur nu kun vises en gang med alle roere grupperet. Tidligere blev der vist en linje for hver roer i båden.

Version 3.1

 • Visning af statistik og andre udtræk på andre hjemmesider (se mere i administratorguiden)
  • Der kan gives tilladelse til at forespørgsler kan kaldes med en genvej. Dette åbner op for muligheden for at vise kilometerstatistik eller andre udtræk på klubbens hjemmeside.
  • Sæsonstatistik, roerstatistik, bådstatistik og aktuelle roere på vandet bliver nu ekporteret som XML filer der kan anvendes på klubbens hjemmeside hvis man ønsker at kode sine egne statistikker.
 • Meddelelse om skader
  • Der kan opsættes en ansvarlig for de enkelte hovedtyper (både). Denne person får tilsendt en e-mail når der registreres en skade på en båd.
 • Der er muligt ikke at udsende e-mails når der oprettes nye ture

Version 3.0

 • Adgang til rokort.dk
  • Alle klubbens medlemmer kan nu tildeles adgang til rokort.dk.
  • Administratorer kan opsætte hvilke dele af programmet der skal være adgang til når brugerne enten bruger programmet anonymt (f.eks. fra en bådhal uden at være logget på), eller når de er logget på.
 • Planlagte ture
  • Planlagte ture har afløst arrangementer.
  • Medlemmer kan oprette planlagte ture (roaftaler) og andre medlemmer kan til- eller afmelde sig turene.
  • Arrangøren af en tur får tilsendt status e-mails når medlemmer til- eller afmelder sig en tur.
  • Deltagerne på en tur får tilsendt e-mails hvis arrangøren ændrer eller aflyser turen.
  • Et medlem kan abonnere på nye ture. Så modtages en e-mail hver gang der oprettes en ny tur.
 • Meddelelser
  • Alle medlemmer kan nu oprette meddelelser.
 • E-mails
  • Medlemmer kan sende e-mails til hinanden uden at de behøver at kende hinandens e-mail adresser.
 • Vedligeholdelse af medlemsoplysninger
  • Medlemmer kan vedligeholde deres egen profil med adresseoplysninger og billede.
  • Billeder kan uploades og gennemses inden de knyttes til et medlem. Der sker automatisk resize af billeder når de uploades.
 • Ændringer til turoprettelse
  • Deltagere kan nu tilføjes og fjernes uden dobbeltklik ved oprettelse af en ny tur. Dobbeltklik kan dog fortsat anvendes.
 • Låse anonym adgang til specifik IP adresse
  • Anonym adgang til rokort.dk kan nu låses til en specifik IP adresse. Dette kan f.eks. anvendes til at sikre, at den anonyme adgang kun kan anvendes af en bestemt PC som f.eks. står i en bådhal´.
 • Smileys
  • Der kan anvendes smileys i meddelelser og planlagte ture.
 • Håndtering af styrmænd
  • Programmet holder nu styr på hvem der er styrmand på en båd. Den første roer som vælges til en tur vil blive registreret som styrmand på turen.
 • Diverse
  • Ændret roprotokollen så den viser en dag af gangen.
  • Langtursstatistikken er udvidet så der nu kan håndteres forskellige langtursdistancer for mænd, kvinder og ungdom.
  • Roerstatistikken er udvidet så der nu kan ses statistik pr. bådtype.
  • Hurtigoprettelse af en tur kan fjernes fra forsiden, da den kun giver mening hvis klubben har både til enkeltroere.
  • Der er tilføjet nye farvemarkeringer for medlemmerne. Nu kan der registrere 5 forskellige farver (gæster, ikke-frigivet ungdom, frigivet ungdom, ikke-frigivet voksen, frigivet voksen).
 • Administration
  • Tilføjet kontrol af at udmeldte medlemmer også er spærret.
  • Ved indtastning af postnumre udfyldes bynavn nu automatisk.
  • Kodeord bliver nu gemt krypteret i databasen.
  • Navigationsmulighederne i administrationsmodulet er forbedret. Der kan nu navigeres direkte mellem siderne.
  • Rettighedsmodulet er udvidet så der nu også kan opsættes rettigheder til ruter. Dette kan f.eks. anvendes til at kontrollere om et medlem har en krævet svømmeprøve for at måtte ro en bestemt distance.

Version 2.7

 • Roer- og bådinformation kan vises på forsiden ved at holde musen over et roernavn eller et bådnummer
 • Når turregistreringen vises placeres markøren automatisk i kilometerfeltet
 • Ny plus- og minusknap til justering af kilometer på tur
 • Link til roprotokol fra listen med de sidste 10 ture på forsiden
 • Link til roerstatistik fra top 10 listen på forsiden

Version 2.6

 • Reservation
  • Både kan reserveres. Ved oprettelse af en ny tur kontrolleres det om den valgte båd er reserveret.
 • Skader
  • Der kan rapporteres om skader på både. Ved oprettelse af en ny tur kontrolleres det om den valgte båd er skadet. På skaderapporten er det muligt at markere om skaden giver roforbud eller ej.
 • Udelukke sæson på grafiske statistikker

  • For at sikre en korrekt skalering på de grafiske statistikker er det muligt at udelukke en sæson fra statistikken. Det anvendes hvis en klub starter med rokortet midt i en sæson og f.eks. overfører mange kilometer i en bestemt måned. Det vil give et skævt billede i statistikken fremover med mindre denne sæson udelukkes.
 • Registrering af medlemsdata
  • Mulighed for at registrere adresse, postnummer, by, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, dato for passivt medlemsskab samt oplysninger om hvor vidt medlemmet betaler kontingent og bådleje. Dette kan sammen med forespørgselsfunktionaliteten der blev introduceret i version 2.1 anvendes til at trække lister til f.eks. opkrævning af kontingent.

Version 2.5

 • Rettigheder
  • Der kan oprettes rettigheder som tilknyttes bådtyper, både, medlemstyper og medlemmer.
  • Rettigheder kan være betinget af et bestemt antal ture eller kilometer der skal være roet indenfor en sæson eller totalt.
  • Ved oprettelse af en ny tur kontrolleres det om medlemmet har de nødvendige rettigheder for at måtte ro turen.
 • On-line hjælp

Version 2.1

 • Forespørgsler
  • Lav SQL forespørgsler direkte i databasen. Med dette modul er det muligt at lave et hvilket som helst udtræk fra database og overføre det til f.eks. Microsoft Excel. Dermed er der f.eks. åbnet op for enhver form for statistikudtræk som din klub måtte have behov for.

Version 2.0

 • Administrationsmodul
  • Administrationsmodul hvor alle stamdata i programmet kan vedligeholdes.
 • Afslut tur fra forsiden
  • Afslut en tur direkte fra forsiden. Hvis turen er oprettet med kilometertal så afsluttes turen omgående.
 • Hurtigopret en tur fra forsiden
  • Hurtigopret en tur fra forsiden. På forsiden vises de 15 medlemmer der ror oftest. Andre medlemmer kan vælges ved at klikke på medlemmets forbogstav. Herefter vises en oversigt over planlagte ture, medlemmets tidligere ture og hvem der er på vandet. Med et enkelt klik kan der oprettes en ny tur. Hurtigoprettelsen vil automatisk foreslå den båd der sidst er roet i.

Version 1.0

 • Første version af programmet